Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wizja i misja szkoły

WIZJA SZKOŁY

Głównym  celem Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności, a szczególnie poprzez zapewnienie wysokiej jakości nauczania i uczenia się uczniów. W szkole panuje atmosfera życzliwości i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.

Szkoła to miejsce, w którym nauczyciele, a także uczniowie jak i rodzice, są gotowi do stałego poszukiwania i wprowadzania w życie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, które wpływają na doskonalenie procesu nauczania i wychowania oraz kształtują twórcze zaangażowanie postawy wychowanków i wychowawców.

JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA:

 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
 • rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w rozmaitych konkursach,
 • upowszechnia zdrowy styl życia,
 • wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy szacunku dla osiągnięć historii narodu i tradycji regionalnej regionu,
 • systematycznie tworzy własną historię i tradycję, rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną symbolikę,
 • dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji,
 • dba o właściwy klimat sprzyjający twórczości i efektywności pracy,
 • jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
 • koordynuje oddziaływania wychowawcze – „SZKOŁA – DOM RODZINNY”,
 • gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

   MISJA SZKOŁY TO:


Wychowanie dziecka świadomego: 
- dokonywanych wyborów
- dziecka wrażliwego
- dziecka otwartego na środowisko naturalne i społeczne.


Uczeń powinien poruszać się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości i być:
- odpowiedzialnym,
- prawym,
- krytycznym,
- tolerancyjnym,
- zdolnym do współdziałania.
Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia i dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.
W szkole przygotujemy ucznia i nauczymy jak żyć w zmieniającej się, dynamicznej rzeczywistości, jak rozwijać się samemu w otwartej, zaangażowanej pracy, realizowanej na własny rachunek i dla dobra wspólnego. Będziemy  kształtować postawy patriotyczne nie tylko w kategoriach naczelnych wartości BÓG – HONOR – OJCZYZNA  ale nade wszystko w obowiązkach dnia codziennego. Będziemy wychowywać w atmosferze wolnej od napięć lękowych, niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa.

Data dodania: 2019-09-30 15:12:38
Data edycji: 2019-09-30 15:13:10
Ilość wyświetleń: 936

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej