Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O szkole

Historię budynku naszej szkoły rozpoczyna informacja o tym, że w październiku 1961 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego z Lipna przystąpiło do jej budowy.

To nie znaczy, że wcześniej nie rozwijała się oświata na terenie Ciechocina. Dostępne źródła wskazują na początki edukacji w naszej wsi już w latach 30 –tych.

Odwołując się do wspomnień mieszkańców, wiemy że przed II wojną światową była siedmioklasowa szkoła podstawowa wraz z zabudowaniami gospodarczymi i boiskiem. Jednak w wyniku pożaru budynek szkoły spłonął. Po pożarze zaadoptowano pomieszczenia u państwa Kilińskich, gdzie mieściły się dwie duże izby lekcyjne. Nauka przebiegała tam w klasach łączonych.

W czasie II wojny światowej edukację w szkole podstawowej, w języku polskim, zawieszono. Z inicjatywy okupanta organizowana była nauka języka niemieckiego, która odbywała się w sezonie letnim u państwa Dąbkowskich.

Po II wojnie światowej zajęcia kontynuowano w izbach lekcyjnych u państwa Kilińskich. Nauczycielami byli wówczas: Krystyna Skowrońska, Barbara Dołkowska, Pelagia Urbańska i Kazimierz Majewski. Kierownikiem szkoły, a zarazem nauczycielem historii była pani Stefania Melkowska.

Z informacji znajdujących się w kronice szkoły dowiadujemy się, że Szkoła Podstawowa w Ciechocinie była filią Szkoły Podstawowej w Elgiszewie.

Do 1960 roku jest placówką czteroklasową. W tym czasie uczyło dwoje nauczycieli: pan Walenty Fałkowski i pani Stefania Melkowska. Od 1 września 1960 roku szkoła otrzymuje status sześcioklasowej. Na emeryturę odchodzi pani Melkowska, a w zamian pracę podejmują Barbara i Marian Bernyś. Obowiązki kierownika powierzone zostały panu Bernysiowi.

Panowały wówczas trudne warunki do pracy i nauki. Szkoła nadal nie posiadała budynku. Zajęcia odbywały się w domach prywatnych. W wynajętych izbach, w miarę możliwości, urządzono sale lekcyjne.

W 1961 roku podniesiono poziom organizacyjny szkoły. Powstała pełna, siedmioklasowa . Zajęcia prowadzi już czworo nauczycieli.

Ze względu na trudności lokalowe, wynajęto i przeprowadzono remont kolejnej Sali lekcyjnej w budynku u pani Jaranowskiej, gdzie uczyła się klasa szósta.

Nadszedł rok 1961. Przedsiębiorstwo budowlane przystąpiło do budowy nowej szkoły. Tej, przed którą jesteśmy dzisiaj zgromadzeni. Uroczyste jej przekazanie do użytku odbyło się 1 września 1962 roku. Otwarcia dokonał pan Marian Bernyś – ówczesny kierownik. Od 1963 roku kierownikiem placówki zostaje pan Włodzimierz Wiśniewski.

Szkoła dążyła do wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków, dlatego wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej, w 1965 roku otwiera I klasę Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Kierownikiem została pani Jadwiga Wiśniewska.. Staraniem władz szkoły powstał też Uniwersytet Powszechny, na którym różni wykładowcy wyposażali słuchaczy w niezbędną wiedzę ogólną oraz rozwijali ich aktywność kulturalną.

Rok 1966 przynosi kolejną reformę oświatową. Szkoła podstawowa od tego momentu jest ośmioklasowa.

Znaczące zmiany organizacyjne w placówce oświatowej miały miejsce w 1974 roku. Placówka w Ciechocinie rozpoczęła swoją pracę jako Zbiorcza Szkoła Gminna. W jej skład weszły podstawowe szkoły ośmioklasowe w: Nowej Wsi, Miliszewach, Śiętosławiu, i 2 filie w Rudawiu i Elgiszewie. Funkcję gminnego dyrektora powierzono panu Włodzimierzowi Wiśniewskiemu, a jego zastępcami kolejno byli: pani Krystyna Myszak, pani Hanna Karwaszewska, pan Marian Piotrkowski.

Struktura naszej szkoły, jak i wszystkich szkół w Polsce, ulegała ciągłym zmianom. Ministerstwo oświaty odchodzi od zbiorczych szkół i znów, w latach 80 – tych, jesteśmy ośmioklasową szkoła podstawową. Jednak to jeszcze nie koniec zmian w jej organizacji. 1 stycznia 1996 roku Kuratorium Oświaty w Toruniu przekazało prawo prowadzenia szkoły gminie Ciechocin, a już 1 września 1999roku nastąpiła kolejna reforma. Szkołę Podstawową w Ciechocinie, o strukturze organizacyjnej klas I – VIII przekształcono w sześcioletnią szkołę podstawową. Jednocześnie utworzono gimnazja.

Początkowo z małej wiejskiej szkółki, której zajęcia odbywały się „ kątem u mieszkańców” Szkoła Podstawowa w Ciechocinie stała się dobrze działającą placówką oświatową, która współtworzy historię naszej miejscowości. Dąży do pielęgnowania tradycji lokalnych, regionalnych oraz wartości kulturowych.

Warto w tym miejscu wspomnieć wszystkich dyrektorów, którzy przez dziesięciolecia kształtowali wizerunek naszej szkoły. Byli to najpierw kierownicy: pani Stefania Melkowska, pan Marian Bernyś, następnie dyrektorzy: pan Włodzimierz Wiśniewski, pani Stanisława Mielczarek, pani Janina Antoszewska, pani Hanna Lubkowska, pani Dagmara Chraplewska – Kołcz, pani Marzena Dulczewska i obecna pani dyrektor Aleksandra Laskowska.

Szkoła to również kadra pedagogiczna i uczniowie. Nauczyciele pracujący w naszej szkole od wielu lat z pełnym zaangażowaniem popularyzowali elementy tradycji i kultury regionu. Natomiast uczniowie Szkoły podstawowej w Ciechocimie, w ciągu wielu lat jej istnienia, aktywnie włączali się w życie placówki i wspólnoty lokalnej.

W latach 1967 – 1970 państwo Wanda i Teodor Klonowscy prowadzili pierwszy zespół ludowy, który brał udział w powiatowych konkursach tańca ludowego. Dzieci wraz z opiekunami otrzymali wiele dyplomów, nagród i wyróżnień. Pani Wanda Klonowska była również kierownikiem Świetlicy Gromadzkiej, która mieściła się w szkole. Przygotowywała wraz z młodzieżą przedstawienia teatralne i uczyła tańców ludowych.

W roku 1991 reaktywowano zespół ludowy, który poprowadziła i prowadzi do dnia dzisiejszego, pani Bernadeta Kubacka, a w 1999 roku do współpracy dołączyła pani Barbara Rumińska – Szczęśniak, W 2000r. nasza grupa taneczno – teatralna przyjęła nazwę „Ciechowiacy”. Zespół czynnie uczestniczy w krzewieniu elementów kultury ludowej. Dzieci doskonalą swoje zdolności muzyczne, uwrażliwiają się na piękno kultury oraz rozsławiają Szkołę Podstawową w Ciechocinie i całą gminę Ciechocin.

Ważnym przedsięwzięciem, w pielęgnowaniu tradycji lokalnych i regionalnych, było utworzenie w 2001 roku izby regionalnej.

Nasza szkoła w swoim programie wychowawczym silny nacisk kładzie na krzewienie kultury i obyczajów ludowych, dlatego nowym projektem było nadanie jej imienia.

18 września 2014 roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski wystąpili do Rady Gminy z wnioskiem o nadanie jej imienia Oskara Kolberga.

 

Data dodania: 2019-09-26 23:55:01
Data edycji: 2019-10-22 16:55:19
Ilość wyświetleń: 4164

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej