Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

 

mgr Aleksandra Laskowska -dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Guzowska – społeczny zastępca dyrektora szkoły

 

Lp

Imię i nazwisko  nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

 Aleksandra Laskowska

Język polski, nauczanie indywidualne, rewalidacja

2.

 Katarzyna Guzowska

Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, język polski

3.

 Alicja Chylewska

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia

4.

 Kinga Sujkowska

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia

5.

 Agnieszka Pycz- Pyczewska

Edukacja wczesnoszkolna

6.

 Jolanta Damięcka

Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, pedagog szkolny

7.

Ilona Redmerska

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

8.

Wioleta Blumkowska

Wychowanie przedszkolne, zajęcia świetlicowe

9.

Izabela Dobrowolska

Matematyka, fizyka

10.

Izabela Gutowska

Język angielski

11.

Maciej Knyszyński

Matematyka

12.

Katarzyna Mątowska

Język polski

13.

Władysław Rybicki

Historia, wos, wdż, edukacja dla bezpieczeństwa

14.

Agnieszka Zarębska

Język polski, doradztwo zawodowe

15.

Sylwia Puszakowska

Chemia,  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

16.

Grzegorz Kłosowski

Wychowanie fizyczne

17.

Paweł Kubacki

Wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe

18.

Krzysztof Kamiński

Religia

19.

Violetta Struczyńska

Biologia, przyroda, zajęcia świetlicowe

20.

Agnieszka Pawlak

Informatyka, matematyka, edukacja informatyczna, zajęcia świetlicowe

21.

Dorota Sadakiewska

Geografia

22.

Magdalena Wiza

Język niemiecki

23.

Inga Figurska

Język angielski, zajęcia świetlicowe

24.

Aneta Nowatkowska

Biblioteka

25.

Emilia Rybicka

Biblioteka, zajęcia świetlicowe

26.

Iwona Rumińska

Pedagog szkolny, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, pedagog specjalny, psycholog

27.

Edyta Elzanowska

Edukacja przedszkolna, religia

28.

Anna Kurtys

Edukacja przedszkolna, zajęcia świetlicowe

29.

Kinga Zakrzewska

Zajęcia świetlicowe

30.

Olga Rybacka

Muzyka, plastyka, technika, zajęcia świetlicowe

 

PRZYDZIAŁ DODATKOWYCH ZAJĘĆ I CZYNNOŚCI

 

 

Lp

Imię i nazwisko  nauczyciela

Dodatkowe czynności/ zajęcia

1.

Iwona Rumińska

Szkolny Klub Wolontariatu

2.

 Katarzyna Guzowska

Organizacja apeli i akademii szkolnych, opieka nad salą, zastępstwa

3.

 Alicja Chylewska

Organizacja imprez i akademii szkolnych, opieka nad salą

4.

 Kinga Sujkowska

Organizacja apeli i akademii szkolnych, opieka nad salą

5.

 Agnieszka Pycz- Pyczewska

Organizacja apeli i akademii szkolnych, opieka nad salą, Szkolny Klub Wolontariatu

6.

 Jolanta Damięcka

Organizacja apeli i akademii szkolnych, opieka nad salą, prowadzenie OSKARKÓW

7.

Ilona Redmerska

Organizacja apeli i akademii szkolnych, opieka nad salą

 

9.

Wioleta Blumkowska

Organizacja zajęć dodatkowych, opieka nad salą

10.

Izabela Dobrowolska

Gazetka ścienna (przed salą 18)

11.

Izabela Gutowska

Program ERASMUS+

12.

Maciej Knyszyński

Gazetka ścienna (przed salą 19)

13.

Katarzyna Mątowska

Opieka nad akademiami szkolnymi, konkursami z j. polskiego

14.

Władysław Rybicki

Poczet sztandarowy szkoły, Gazeta szkolna BiGoS

Obsługa techniczna akademii i imprez szkolnych, e-dziennik

15.

Agnieszka Zarębska

Konkursy szkolne i pozaszkolne z j. polskiego, Samorząd Szkolny,

16.

Sylwia Puszakowska

Organizacja konkursów przedmiotowych z chemii, opieka nad salą fizyko-chemiczną

17.

Grzegorz Kłosowski

 

SKS -kl. 6-8, turnieje i zawody sportowe

Gablota olimpijczyków

Gazetka sportowa na korytarzu

18.

Krzysztof Kamiński

Organizacja Wigilii Szkolnej

19.

Violetta Struczyńska

Klub Młodego Odkrywcy KMO, opieka nad salą biologiczną

20.

Agnieszka Pawlak

Opieka nad salą informatyczną i  stroną internetową szkoły

21.

Dorota Sadakiewska

Koło geograficzne, kronika szkolna

22.

Magdalena Wiza

Dekoracja gazetki ściennej w sali 11

23.

Inga Figurska

 Pomoc w dekoracji świetlicy szkolnej

24.

Aneta Nowatkowska

Konkursy biblioteczne, dekoracje korytarzy szkolnych, Samorząd Szkolny,   Szkolny Klub Wolontariatu

25.

Emilia Rybicka

Konkursy biblioteczne, kronika szkolna, e-dziennik

26.

Olga Rybacka

Chór szkolny, koło plastyczne, dekoracje gazetek szkolnych, Samorząd Szkolny,  Szkolny Klub Wolontariatu

27.

Paweł Kubacki

Zajęcia przygotowujące do zawodów sportowych szkolnych i pozaszkolnych

 

Data dodania: 2019-09-30 14:41:47
Data edycji: 2022-09-07 16:41:39
Ilość wyświetleń: 1727

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook