Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Erasmus+ KA101

Erasmus+ KA101

Projekt Erasmus+ KA101 „Nowe kompetencje językowe i metodyczne kadry SP im. O. Kolberga filarem rozwoju międzynarodowego placówki”  realizowany będzie przez naszą szkołę do połowy  2022 roku. W ramach głównych działań zaplanowanych w projekcie 14 pracowników dydaktycznych wyjedzie na zagraniczne, intensywne dwutygodniowe kursy. Uczestnicy będą brali udział w szkoleniach metodyczno-językowych i metodycznych w  placówkach szkoleniowych w Wielkiej Brytanii, Austrii, na Cyprze oraz na Malcie. Zostali oni wybrani do udziału w projekcie na drodze rekrutacji, następnie wspólnie z panią dyrektor Aleksandrą Laskowską, wybrali interesujące ich i odpowiadające potrzebom szkoły programy szkoleniowe. Zdecydowano się na wybór szkoleń dwutygodniowych, jako najbardziej optymalnych dla potrzeb, w tym przede wszystkim dla podniesienia poziomu kompetencji językowych kadry.  Do udziału w projekcie wybranych zostało łącznie 14 nauczycieli różnych profili: języka angielskiego, matematyki, fizyki, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, języka niemieckiego, informatyki, historii i wosu. Wśród uczestników znaleźli się również szkolny pedagog oraz bibliotekarka ze względu na planowaną realizację projektu promującego czytelnictwo. Nadrzędnym jego celem  jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności szkoły, cel nadrzędny zrealizowany zostanie za pośrednictwem osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 - podniesienie umiejętności językowych 8 pracowników do poziomu umożliwiającego im uczestnictwo w projektach międzynarodowych i porozumiewanie się z uczniami pochodzącymi z zagranicy i ich rodzicami,

 - rozwinięcie umiejętności językowych 3 nauczycieli języków obcych (j. angielskiego i j. niemieckiego),

 - dokonanie zmian we wszystkich  programach nauczania jęz. obcych,

 - zrealizowanie 1 projektu międzynarodowego promującego czytelnictwo, znajomość europejskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej wśród uczniów oraz promującego polską literaturę dziecięcą i młodzieżową w Europie,

 - wzmocnienie europejskiej tożsamość wśród nauczycieli oraz uczniów oraz promowanie europejskich wartości takich jak otwartość, tolerancja i poszanowanie różnorodności,

- realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wyników nauczania w szkole.

Data dodania: 2022-10-04 17:26:00
Data edycji: 2022-10-05 18:54:03
Ilość wyświetleń: 421

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej