Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin udziału nauczycieli w programie

Regulamin udziału nauczycieli w programie Erasmus +   

w  

Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie.

 

 1. Wyjazdy nauczycieli na zagraniczne mobilności.

Od roku szkolnego 2020/2021 w placówce będzie realizowany projekt w ramach programu Erasmus + dający możliwość udziału nauczycieli w dwóch rodzajach mobilności: 

 • kursach zagranicznych językowych (Cypr, Malta)
 • kursach językowo-metodycznych (Malta, Wiedeń).

Ponadto w szkole będą realizowane kursy stacjonarne i online przygotowujące do wyjazdów i szkoleń za granicą z języka angielskiego. 

 1. Okres trwania kursów.
 • kursy zagraniczne są 10 dniowe ,14 dni wraz z podróżą (na taki okres czasu nauczyciele wyjeżdżający otrzymają dofinansowanie). Każdy kolejny dzień pobytu jest finansowany z własnych funduszy.
 1. Rekrutacja nauczycieli do udziału w programie Erasmus+.
 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą się ubiegać nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie.
 1. Nauczyciele składają zgłoszenie chęci udziału w programie Dyrektorowi szkoły lub koordynatorowi projektu w wyznaczonym terminie.
 2. Lista zasadnicza nauczycieli biorących udział w szkoleniach zagranicznych zgodnie z założeniami Agencji Narodowej przewiduje udział 1 nauczyciela w 1 kursie 10 – dniowym. Założenie projektu przewiduje głównie szkolenia dla nauczycieli, których profil został zaproponowany we wniosku projektowym.
 3. Na liście rezerwowej znajdą się pozostali uczestnicy, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz nauczyciele, którzy zgłosili się po wyznaczonym terminie.

W sytuacji losowej, kiedy będzie potrzeba zmiany uczestnika mobilności, decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor wraz z koordynatorem projektu korzystając z osób znajdujących się na liście rezerwowej.

4. Wymagania językowe.

 1. Nauczyciele nie będący nauczycielami języków obcych w jakich będą prowadzone kursy (j. angielski) powinni wykazać się znajomością języka wiodącego na kursie przystępując do testu poziomującego we wskazanym przez koordynatora terminie.
 2. Nauczyciele chcąc wziąć udział w kursie stacjonarnym lub online z języka angielskiego powinni napisać test poziomujący w celu lepszego przygotowania programu zajęć.

5. Rezygnacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu nauczyciela z listy zasadniczej będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej pasująca do profilu zaplanowanego we wniosku uczestnika. Osobie tej przysługuje dofinansowanie w takiej samej kwocie. W przypadku zakupu wcześniej biletu lotniczego, koszty zmiany nazwiska ewentualnie dat wylotu, pokryje uczestnik rezygnujący z wyjazdu. Budżet projektu nie przewiduje środków na pokrycie tego rodzaju wydatków. 

 1. Wysokość i forma dofinansowania.
  1. Wysokość dofinansowania ustalana jest przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Ustalone kwoty nie ulegną zmianie w czasie trwania projektu o ile zostały zaakceptowane przez Agencją Narodową. Zgodnie z obowiązującymi stawkami i dofinansowanie wyniesie na osobę następująco:

 

 

Kraj docelowy 

Dieta w euro 

Podróż w euro 

Kurs w euro 

Malta 

1456 

275 

700 

Cypr

1456 

360 

700 

2. Dofinansowanie będzie wypłacane na podstawie umowy z uczestnikiem mobilności w formie ryczałtu zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Agencję Narodową.

 

7. Obowiązki uczestnika przed mobilnością.

 1. Zaplanowanie podróży i kupno biletów (uczestnik i koordynator).
 2. Zaplanowanie zakwaterowania (uczestnik z pomocą koordynatora i organizatora kursu).
 3. Opłacenie kursu (uczestnik).
 4. Wykupienie sobie ubezpieczenia (szkoła).
 5. Wyrobienie w NFZ karty EKUZ (uczestnik obowiązkowo).
 6. Podpisanie umowy między Dyrektorem a uczestnikiem mobilności.
 7. Wypełnienie formularza Europass Mobility (wspólnie z koordynatorem i szkołą zagraniczną).
 8. Przygotowanie porozumienia (agreement) podpisane przez koordynatora a szkołą organizującą kurs (jeżeli będzie konieczne).
 9. Wykonywanie zadań zaplanowanych w projekcie w formie i terminie podanym przez koordynatora projektu.

8. Obowiązki uczestnika w trakcie mobilności.

 1. Raportowanie na bieżąco na blogu projektu: zdjęcia, materiały i linki.
 2. Podstemplowanie przez organizatorów dokumentów: Europass Mobility, Agreement.
 3. Udział w kursie i odebranie Certyfikatu potwierdzającego udział w kursie (daty, dane szkoły przyjmującej, podpisy oryginalne). 

9. Obowiązki uczestnika po powrocie z mobilności.

 1. Złożenie raportu do Narodowej Agencji w podanym terminie.
 2. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
 3. Wypełnienie dokumentacji podróży (delegacji).
 4. Przeprowadzenie po powrocie lekcji pokazowej, dokonanie zmian w programie nauczania lub przeprowadzenie/ przystąpienie do projektu e-Twinning (w przeciągu 3 miesięcy). 
 5. Dokończenie procedury związanej z Europass Mobility.
 6. Wdrażanie metod poznanych na kursie i opisanie ich w sprawozdaniu (w przeciągu 1 miesiąca od dnia powrotu z mobilności). 
 7. Zaprezentowanie metod na zespole przedmiotowym lub/i wychowawczym.

 

 1. Postanowienia ogólne.

W przypadku zaistnienia sytuacji nie przewidzianej regulaminem, ostateczne decyzje należą do Dyrektora szkoły. 

   

Data dodania: 2022-10-04 17:50:17
Data edycji: 2023-02-08 14:06:41
Ilość wyświetleń: 322

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej