Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekty realizowane w roku szkolnym 2018/2019

1. Realizacja Projektu Niepodległa. Polska. Stulecie Odzyskania Niepodległości – w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 - realizacja zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z  obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cele „Projektu Niepodległa”

 1. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa; Małej i Dużej Ojczyzny.

 2. Kształtowanie uczuć patriotycznych.

 3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.

 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych.

 5. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej, państwowej.

 6. Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji i patriotyzmu.

 7. Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych .

 8. Pogłębienie wiedzy przez uczniów z okresu II RP.

 9. Rozwijanie zainteresowań, umiejętności literackich, kreatywności dzieci i młodzieży, współpracy w zespole.

 10. Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości

L.P.

Działanie

Termin realizacji

Miejsce realizacji

1

Międzyszkolny Konkurs literacki – napisz wiersz „ Moja Niepodległa” , kat. klas IV-VI, VII-VIII i klasy III Oddziałów Gimnazjalnych, Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, Ciechocin 167,

/prace zostaną włączone do wydanej publikacji książkowej /.

do 19.10.2018

Ciechocin

Nowa Wieś

2

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „ Polska- Nasza Ojczyzna”, klasy I-III, Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, Ciechocin 167

wrzesień 2018; ekspozycja prac na dwóch ściankach ekspozycyjnych- parawanach; wszystkie prace zostaną zeskanowane i włączone do wydanej publikacji książkowej

do 19.10.2018

Ciechocin

Nowa Wieś

3

Akrostych- ułożenie alfabetu „ Współczesnego Patrioty”, Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, Ciechocin 167

wrzesień 2018 ; opracowanie zostanie włączone do wydanej publikacji książkowej.

do 19.10.2018

Ciechocin

Nowa Wieś

4

Międzyszkolny Konkurs literacki dla klas VII-VIII i klas III Oddziałów Gimnazjalnych „ Z czego jestem dumny jako Polak?”, Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, miejsce zajęć: Nowa Wieś 20.

wrzesień 2018 , prace laureatów konkursu zostaną umieszczone w wydanej publikacji książkowej.

do 19.10.2018

Ciechocin

Nowa Wieś

5

Wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych pogrupowanych i opisanych przez uczniów, Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych: Nowa Wieś 20, Ciechocin 167.

Październik /listopad 2018

Ciechocin

Nowa Wieś

6

Gry terenowe „ Niepodległa Polska” – krzyżówki, rebusy, zadania do wykonania- odpowiedzi na pytania, układanie symboli narodowych z materiałów przyrodniczych np. szyszek, mchu, liści, kamieni, piasku itd., Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, miejsca zajęć: Nowa Wieś 20., Ciechocin 167, Przystań w Elgiszewie o stopniu trudności stosownie do wieku w kat. klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII i

kl. III Oddziałów Gimnazjalnych, wrzesień 2018

21.09.2018

28.09.2018

Nowa Wieś

Elgiszewo

7

Wycieczka klas I-VIII i klas III Oddziałów Gimnazjalnych do Golubia – Dobrzynia - „ Poznajemy historię II RP miasta Golubia-Dobrzynia” , spotkania z historykiem , wrzesień 2018

Wrzesień

2018

 

8

Wycieczka do Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie , udział dzieci klas I-III, IV-VI, VII-VIII i kl. III Oddziałów Gimnazjalnych w warsztatach : „ Hymn, godło i flaga Polski” dostosowanych do kategorii wiekowych dzieci.

Wrzesień/październik

 

2018

 

9

Wycieczka do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwiedzanie Muzeum, warsztaty dla dzieci .

Październik 2018

 

10

Gminny bieg „ Dla Niepodległej ” oraz II kategoria „ Nordic Walking” „ Dla Niepodległej” z budynku szkoły w Ciechocinie do budynku szkoły w Nowej Wsi .

01 października 2018

Uczniowie, rodzice nauczyciele

11

Inscenizacja historyczna: „ Znieśmy granice. Drwęca łączy, a nie dzieli” z udziałem uczniów , harcerzy, rekonstruktorów historycznych, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli Urzędu Gminy Ciechocin, KGW, OSP, środowiska lokalnego- inscenizacja historyczna o zmroku, przemarsz z budynku szkoły w Ciechocinie do Przystani w Elgiszewie z pochodniami przy muzyce patriotycznej.

Początek października 2018

Uczniowie, rodzice nauczyciele

12

Wieczór patriotyczny z okazji 11 listopada – montaż słowno-muzyczny dzieci z udziałem zespołu folklorystycznego Ciechowiacy, harcerzy i uczniów, Grupy Poezjo- trojga nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, podsumowanie projektu- wystawa prac, prezentacja multimedialna, zaproszeni goście: przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy Ciechocin, PSP, OSP, KGW, współpracujące instytucje, stowarzyszenia, rodzice, nauczyciele, nauczyciele emerytowani z Gminy Ciechocin, Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, miejsce zajęć: Ciechocin

08 listopada 2018

Ciechocin

Uczniowie, rodzice nauczyciele

 

2. PO RAZ TRZECI- REALIZACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OSKARA KOLBERGA W CIECHOCINIE - PROJEKTU Erasmus+

PROJEKT Erasmus+ pt „ Science In seasons and seasonal treasures i n Europe”- Przyroda w porach roku i skarby natury w Europie.

Trwa od września 2018 r. do sierpnia 2020r.

Otrzymaliśmy kwotę wsparcia : 29 tyś. Euro.

W projekcie bierze udział 5 państw.

Wyjazdy:

 • Grudzień 2018r. –Turcja (2 nauczycieli)

 • Kwiecień 2019r.- Chorwacja (2 nauczycieli i 5 uczniów)

 • Czerwiec 2019r. – Hiszpania (2 nauczycieli i 5 uczniów)

 • Październik 2019r. – Włochy (2 nauczycieli i 5 uczniów)

 • Kwiecień2020r.- Polska

Zasady wyboru uczniów do wyjazdów:

 • Realizacja zadań z projektu

 • Postęp w nauce j. angielskiego

 • Ocena z zachowania

 • Deklaracja przyjęcia ucznia z zagranicy

Koordynator: p. Izabela Gutowska

 

3. AKTYWNA TABLICA

Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej- „Aktywna tablica”-

w ramach projektu zakupiono 2 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym- - kwota dotacji 14.000 zł, zaś 3500 zł wkład własny.

Tablice znajdują się w budynkach szkoły : w Nowej Wsi oraz w Ciechocinie.

Od bieżącego roku szkolnego niezbędne są do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej przez wszystkich nauczycieli szkoły. Tablice wykorzystywane są podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Data dodania: 2019-10-17 21:57:22
Data edycji: 2019-10-17 22:01:07
Ilość wyświetleń: 1207

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej