Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej

Lp.

Termin

Forma

Treść

1.

10.09.2019

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada Pedagogiczna

Plan Nadzoru Pedagogicznego

Plan Pracy Szkoły

Kalendarz Imprez Szkolnych

Propozycje do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły

Organizacja Wolontariatu w szkole.

Sprawy różne

2.

24.09.2019

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

Sprawy różne

3

22.10.2019

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada pedagogiczna

Analiza testów diagnozujących wiedzę i umiejętności w klasach I-VIII oraz wyniki diagnoz w oddziałach przedszkolnych, sprawy bieżące

4

26.11.2019

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada pedagogiczna

Działania w celu poprawy efektów kształcenia,

sprawy różne

5

26.11.2019

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada Pedagogiczna

Realizacja ewaluacji wewnętrznej szkoły, zagrożenia oceną niedostateczną i naganną z zachowania w I półroczu . roku szkol. 2018/2019, sprawy bieżące

6

14.01.2020

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacyjna

Klasyfikacja śródroczna

7

21.01.2020

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada Podsumowująca

I półrocze

roku szkolnego 2019/2020

Sprawozdania z realizacji zadań w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

8

24.03.2020

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada Pedagogiczna

Działania w celu poprawy efektów kształcenia.

Kwestie związane z egzaminem ósmoklasisty

Sprawy bieżące

9

21.04.2020

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada Pedagogiczna

Realizacja ewaluacji wewnętrznej szkoły, sprawy bieżące.

10

19.05.2020

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

 

Rada Pedagogiczna

Ewaluacja wewnętrzna szkoły.

Zagrożenia oceną niedostateczną i naganną z zachowania, sprawy bieżące;

11

09.06.2020

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

Klasyfikacja roczna

Klasyfikacja końcowa

12

30.06.2020

wtorek

godz. 16.00

Nowa Wieś

 

Rada Podsumowująca rok szkolny 2019/2020

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacje o działalności szkoły.

13

28.08.2020

piątek

godz. 10.00

Nowa Wieś

Rada Pedagogiczna

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Data dodania: 2019-09-30 14:46:49
Data edycji: 2019-09-30 14:46:54
Ilość wyświetleń: 127

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button