Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Terminarz spotkań z rodzicami

Lp.

Termin

Treść

I

12.09.2019

czwartek

godz.16.00

Nowa Wieś

godz. 17.00

Ciechocin

1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami: przedstawienie Planu Rozwoju Szkoły, istotnych założeń reformy oświatowej państwa, sprawy bieżące.

2. Spotkanie klasowe z wychowawcą: wybór klasowej Rady Rodziców oraz przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie rodziców m.in. z :

* podstawą programową

* informacjami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych, w tym zasadami oceniania kształtującego

* zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły,

* ankiety dotyczące diagnozy niezbędnej do opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły

* sprawy bieżące,

 

3. Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców: wybór Prezydium Rady Rodziców.

- sprawy bieżące.

 

II

26.09.2019

czwartek

godz. 17.00

Ciechocin

1.Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

2.Uchwalenie przez Radą Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego- Profilaktycznego Szkoły .

III

23.10.2019

środa

godz. 17.00

Ciechocin

 

 

24.10.2019

czwartek

godz. 17.00

Nowa Wieś

 

1. Spotkanie klasowe z wychowawcą, informacja o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, sprawy bieżące, opinie rodziców na temat działania i pracy szkoły.

Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami.

2. Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców.

IV

27.11.2019

środa

godz. 17.00

Ciechocin

 

 

28.11.2019

czwartek

godz. 17.00

Nowa Wieś

1. Spotkania klasowe z wychowawcami , informacja o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, zagrożenia oceną niedostateczną, naganną lub nieodpowiednią oceną z zachowania, sprawy bieżące.

2. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

 

V

15.01.2020

środa

godz. 17.00

Ciechocin

 

 

 

 

16.01.2020

czwartek

godz. 17.00

Nowa Wieś

1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami.

2. Spotkanie klasowe z wychowawcą, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej, sprawy bieżące.

3. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

4. Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców.

 

VI

25.03.2020

środa

godz. 17.00

Ciechocin

 

26.03.2020

czwartek

godz. 17.00

Nowa Wieś

  1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami.

  2. Spotkanie klasowe z wychowawcą, informacja o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, sprawy bieżące sprawy bieżące.

  3. Informacje dla rodziców kl..8 przed egzaminem ósmoklasisty.

3. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

4. Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców.

 

VII

20.05.2020

środa

godz.17.00

Ciechocin

 

21.05.2020

czwartek

godz.17.00

Nowa Wieś

1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami.

2. Spotkanie klasowe z wychowawcą, sprawy bieżące

Spotkanie klasowe z wychowawcą-propozycje ocen rocznych oraz zagrożenia ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

3. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

4. Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców.

VIII

17.06.2020

godz. 17.00

Ciechocin

 

 

18.06.2020

czwartek

godz. 17.00

Nowa Wieś

1. Spotkanie klasowe z wychowawcą, podsumowanie pracy z dziećmi.

2. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

3. Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Data dodania: 2019-09-30 14:45:33
Data edycji: 2019-09-30 14:45:39
Ilość wyświetleń: 365

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button