Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Sukcesy - WITOLD ŻURAWICKI - NASZ PODWÓJNY STYPENDYSTA 


WITOLD ŻURAWICKI-- NASZ PODWÓJNY STYPENDYSTA 

  Witek Żurawicki zdobył w roku szkolnym 2019/2020 dwa stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pierwsze stypendium „Humaniści na start” zapewnia poprawę warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Witek jest jednym z 38 uczniów szkół podstawowych w naszym województwie, którzy to stypendium otrzymali. O przyznaniu stypendium decydowała pozycja ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z wygranych konkursów oraz ocen końcowych wybranych przedmiotów w roku szkolnym. Opiekunem Witka w ramach tego stypendium jest pani  Katarzyna Mątowska.

Drugie stypendium, które otrzymał Witek to „Prymus Pomorza i Kujaw”. Promuje ono uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Kryterium przyznawania jest podobne jak w przypadku stypendium „Humaniści na start”. Opiekunem ucznia jest pani Violetta Struczyńska.

Przyznane stypendia  zwiększają jakość kształcenia i motywację uczniów, poprawiają możliwości rozwoju kształcenia w ramach kursów i zajęć dodatkowych. Uczeń może też z otrzymanych środków zakupić np. komputer, tablet czy też inne przybory pomagające zdobywać wiedzę.

Jesteśmy bardzo dumni, że w naszej Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie mamy takiego uzdolnionego i pracowitego ucznia, jakim jest Witek.

Może on być wzorowym przykładem dla każdego ucznia z naszej szkoły.

Życzymy Ci Witoldzie, abyś rozwijał swoje pasje humanistyczne i przyrodnicze.

                                                                                                Violetta StruczyńskaData dodania: 2020-05-22 07:31:13
Data edycji: 2020-05-22 14:33:08
Ilość wyświetleń: 57

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button