Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kwarantanna dla klas: 4a i 7

Kwarantanna dla klas: 4a i 7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu informuje,

że uczniowie z klasy IV A i klasy VII

Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

są objęci kwarantanną

od dnia 25 listopada 2021r. do dnia 2 grudnia 2021r.

z uwagi na kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie

wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z art.2 pkt 12 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), kwarantanna jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Osoba objęta kwarantanną przez okres jej trwania musi pozostać w domu.

Domownicy wspólnie zamieszkujący z dzieckiem nie są objęci kwarantanną, ale zaleca się samoobserwację oraz ograniczenie kontaktów do dnia zakończenia kwarantanny przez dziecko.

Kwarantannie nie podlegają osoby:

- zaszczepione dwiema dawkami szczepionki (za osobę zaszczepioną uważa się osobę, po upływie 14 dni od ostatniego szczepienia, u której nie utracił ważności certyfikat szczepienia )

- ozdrowieńcy ( osoby, u których nie upłynął okres 180 dni od uzyskania wyniku potwierdzającego zakażenie SARS-Cov-2).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów wskazujących na COVID-19 prosimy o skontaktowanie się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e- mailowy z PSSE w Golubiu-Dobrzyniu.

Całodobowa infolinia dotycząca kwarantanny +48 222 500 115

Data dodania: 2021-11-25 14:13:17
Data edycji: 2021-11-25 14:13:52
Ilość wyświetleń: 79

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook